HEXA - Naslovna HEXA - Naslovna HEXA - Naslovna
HEXA
 

  Izrada novih programa prema potrebama i zahtevima klijenata

  Prilagođavanje postojećih programa prema potrebama i zahtevima klijenata

  Prebacivanje vaših podataka iz starih programa u nove programe

  Zajednjički dalji razvoj i unapređenje programa

  Održavanje programa i pomoć pri radu - Podrška

Novosti
12.02.2019.
21.01.2019.
26.12.2018.
30.08.2018.
14.08.2018.
24.04.2018.
08.04.2018.
15.11.2017.
26.09.2017.
10.05.2017.
24.01.2017.
10.11.2016.

 

 

 
O NAMA

    Agencija 'HEXA' je nastala iz agencije 'Program++', koja je osnovana 1992 godine i bavila se kreiranjem računarskih aplikacija uglavnom iz ekonomskog domena. Februara 2001. godine otvara se nova agencija 'HEXA' koja nastavlja rad prethodne agencije, ali se počinje sa izradom računarskih aplikacija iz tehničkog domena. Teži se da izrađene računarske aplikacije budu kvalitetne, lake za rad, da povećaju poduktivnost i budu ergonomske. Takođe u saradnji sa klijentima vršimo konstantno poboljšavanje računarskih aplikacija.

Agencija HEXA

 

 
PROGRAMI

OBRAČUN ZARADA

    Računarska aplikacija za obračun zarada se od svog nastanka do danas prilagođava različitim potrebama klijenata. Kako od specifičnosti kod samog obračuna zarade tako i kod kreiranja specifičnih izveštaja.

    Aplikacija omogućava zadavanje većeg broja parametara za obračun zarada, automatsko kreiranje šablona sati ili njihov uvoz iz spoljne evidencije. Pre samog obračuna mogu se zadati procentualne obustave (u odnosu na bruto ili neto iznos), novčane obustave, kao i podaci o kreditima. Operater može više puta kreirati i brisati isti obračun. Izveštaji se mogu pregledati na ekranu, snimiti i odštampati. Takođe je omogućeno punjenje Excel šablona za specifične izveštaje (npr. u zdravstvu). Veoma lako se kreira XML fajl za slanje Poreskoj upravi. Virmani (elektronski ili obični papirni) se veoma jednostavno kreiraju uvozom XML faj iz Poreske uprave (deo za plaćanje) i podataka o računima radnika. Da bi se smanjili troškovi štampanja omogućeno je da se Isplatni listići radnicima šalju putem mejla.

 

obračun zarada

    Glavni delovi računarske aplikacije su:

Podaci o Radnicima Izvoz i uvoz podataka sa sajta Poreske uprave
Podaci o Parametrima Kreiranje eVirmana
Podaci o Satima prisutnosti Izveštaji PPP PD, NZ-1, OZ, RAD, M4, ...
Podaci o Obustavama (novčane i %) Specifični izveštaji
Podaci o Kreditima (RSD, EUR, CHF) Slanje izveštaja mejlom (Isplatni listići)
Obračuni: Akontacije, Zarada, Razlike Izvoz podataka u druge programe
Obračuni za Bolovanje preko 30 dana Podaci za knjiženje
Obračuni za Porodiljsko odsustvo Prevoz


    Pored obračuna zarada opciono možemo ponuditi sledeće obračune:

Zakup Otpremnina
Dobit Privremeni i povremeni poslovi
Ugovor o delu Autorski ugovori
Dnevnice Nadzorni odbor
Solidarna pomoć Jubilarna nagrada
Davanja fizičkim licima Stručno osposobljavanje
Isplata za neiskorišćeni godišnji odmor Ugovor o dopunskom radu
Stručna praksa Volonteri

 

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.
    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

KONTROLA VOZILA

    Računarska aplikacija za Kontrolu vozila se koristi kod kontrole TNG i KPG uređaja u vozilima i pregledu Polovnih vozila.

    Podaci o Kontroli se unose i obrađuju kroz računarsku aplikaciju. Obrađeni podaci se mogu prebaciti na sajt ABS (Agencija za bezbednost saobraćaja). Kontrolišu se uređaji za TNG (tečni naftni gas), KPG (komprimovani prirodni gas) i polovna vozila. Kod kontrole TNG-a odnosno KPG-a, kontrola se vrši za:

 

kontrola vozila
ugradnju uređaja kontrolu ugrađenih uređaja izgradnju uređaja

 

    Računarska aplikacija omogućava:

rad sa čitačem saobraćajne dozvole

rad sa lokalnim podacima

rad sa podacima na serveru

kreiranje fajla za automatsko popunjavanje forme na sajtu ABS

kreiranje izveštaja (osnovni, zahtev, prekid, potvrde o prijemu)

gotovinski račun, predračun, statistički izveštaj

rad sa dokumentima

usaglašavanje lokalnih podataka sa podacima na serveru

homologacije

privremeno kopiranje podataka i uvoz privremeno kopiranih podataka, ...

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

    Računarska aplikacija za kompletno vođenje poslovanja firmi.

    Kroz rad sa računarskom aplikacijom se povezuju podaci od Izvršilaca usluga i usluga preko dokumenata i kontiranja do propisanih i specifičnih izveštaja. Delovi koje obuhvata računarska aplikacija su:

 

finansijsko knjigovodstvo

Radni nalozi,

Fakture (porfakture, avansne, konačne, knjižna odobrenja),

Izvodi

Dnevni pazar

Otvorene stavke,

Kartica komitenata i konta

Set izveštaja vezanih za podatke iz Radnih naloga

Blagajna,

Bilansi stanja i uspeha,

Knjige Ulaznih i Izlaznih računa,

Izveštaji (Dnevnik, Glavna knjiga, Specifikacije, Opomena, ...)

Zatezna kamata, ...

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

OSNOVNA SREDSTVA

    Računarska aplikacija za vođenje evidencije osnovnih sredstava.

    Ova računarska aplikacija omogućava da se osnovno sredstvo prati od njegove nabavke, preko godišnjih amortizacija, do otuđenja ili rashodovanja. Za pojednostavljenje Popisa osnovnih sredstava omogućeno je da se popis može izvršiti i pomoću bar-code čitača.

    Delovi koji ulaze u sastav računarske aplikacije su:

 

osnovna sredstva

Amortizacione grupe,

Amortizacione podgrupe,

Inventarska mesta, Zadužena lica, Konta, ...

Podaci o osnovnom sredstvu,

Obračun amortizacije (redovne i poreske),

Pomoćni obračuni amortizacije,

Revalorizacije,

Ulaganje u osnovno sredstvo,

Rashodovanje i otuđenje,

Popis,

Kartica osnovnog sredstva, ...

 

    Pored evidencije osnovnih sredstava opciono možemo ponuditi i deo za rad sa Sitnim inventarom.

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

 

OVERAVANJE MERILA

    Računarska aplikacija za vođenje evidencije podataka u procesu Overavanja Merila. Podržana su sledeća Merila: Za merenje sile kočenja, Regloskopi, Opacimetri, Manometri i Analizatori gasova.

    Kroz računarsku aplikaciju se na lak i intuitivan način prate podaci vezani za Zatheve, Zapisnike, Uverenja (Rešenja), Knjige i EOT tabele. Neke od mogućnosti ove računarske aplikacije su:

 

predračuni

Preuzimanje podadaka iz spoljnih programa (npr. iz programa "Ponude") ili ručni unos,

Konvertovanje preuzetih podataka sa latinice u ćirilicu,

Kreiranje Zahteva,

Kreiranje pet (za svako Merilo) Zapisnika sa podacima merenja,

Kreiranje pet (za svako Merilo) Uverenja (Rešenja),

Kreiranje Knjiga (Arhivska, Interna i Skraćeni Delovodnik) i Omota spisa,

Kreiranje EOT tabela (u Excel formatu),

Hronološko praćenje podataka iz Pravilnika, Taxi, Zakona i podataka vezanih za Merila,

Izveštaji, ...

 

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

 

OSTALI PROGRAM

    Izradili smo veći broj specifičnih računarskih aplikacija za određene potrebe klijenata iz raznih oblasti.

    Pored računarsklih aplikacija iz ekonomske domena razvijamo i računarske aplikacije iz tehničkog domena. Neke od karakterističnih računarskih aplikacija koje smo razvijali su:

 

ostali programi

Predračuni,

Rezervoari,

Sertifikacija,

Čitač saobraćajne dozvole,

Zdravstveni kartoni,

Ostali programi,

Specifični programi za preuzimanje podataka iz drugih programa,

Specifični programi za konvertovanje podataka iz jednog u drugi format, ...

 

    Prema Vašim potrebama, zahtevima i specifičnostima možemo Vam kreirati odgovarajuće računarske aplikacije. Tako kreirana računarska aplikacija će biti laka za rad jer ne poseduje dodatne, često optrerećujuće opcije, i odgovaraće u celosti Vašim zahtevima. Za sva dodatna pitanja i informacije oko kreiranja računarskih aplikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

 

 
USLUGE

USLUGE

    Za uspešnije poslovanje Vaše firme.

    Računari su postali sve prisutniji. Najveći deo poslovanja se obavlja baš preko njih. Da bi poslovanje bilo dobro potrebni su i odgovarajući računarski programi. Zajedničkim razvojem računarskih aplikacija možete da dobijate proizvod koji će vaše poslovanje učiniti uspešnijim.

 

usluge

 

Kreiranje računarskih aplikacija,

Kreiranje baza podataka,

Reinženjering postojećih računarskih aplikacija,

Prebacivanje podatak između računarskih aplikacija,

Dalji razvoj i unapređenje postojećih računarskih aplikacija,

Ordžavanje računarskih aplikacija i pomoć pri radu,

...

 

    Prema Vašim zahtevima i potrebama možemo Vam kreirati odgovarajuće računarske aplikacije. Za sva dodatna pitanja i informacije oko kreiranja računarskih aplikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

 

WEB DIZAJN

    Neka i Vaša firma bude prisutna na Internetu.

    Sve veći deo poslovanja firme i komunikacije sa klijentima se prenosi na Internet. Zato je bitno da je i vaša firma prisutna na najvećoj računarskoj mreži na svetu. Pored izrade web sajtova nudimo mogućnost da se web sajt vaše firme dobro pozicionira na Internetu.

 

web dizajn

Izrada nove Web prezentacija,

Održavanje Web prezentacije,

Izmene i dopune Web prezentacije,

Redizajn postojeće Web prezentacije,

Responsive Web Design - jedna Web prezentacija za prikaz na desktop računaru, laptopu, mobilnom telefonu, tabletu,

Google Analytics - Google statistika Web prezentacije,

Google AdWords - Google oglasi za promovisanje Web prezentacije,

...

 

    Prema Vašim zahtevima i potrebama možemo Vam izraditi odgovarajuću Web prezentaciju, koja će odslikavati karakter vaše firme. Za sva dodatna pitanja i informacije oko izrade Web prezentacije, molimo vas da nas kontaktirate.

 

INŽENJERING

    Da bi se kreirala računarska aplikacija potrebno je izvršiti: specificiranje - projektovanje - implementaciju - testiranje - ...

    Pravilnim sagledavanjem toka podataka kroz procese i njegovim implementiranjem dobijate kvalitetne, produktivne i lake za korišćenje računarske aplikacije.

 

inženjering

Identifikovanje i analiza potreba i zahteva klijenta,

Kreiranje i razvoj algoritama, korisničkog interfejsa, ...,

Kreiranje i razvoj toka podataka - baza podataka,

Implementiranje postavki u računarske aplikacije,

Testiranje računarske aplikacije,

Održavanje računarske aplikacije

 

    Za postojeće računarske aplikacije kroz reinženjering možemo razviti nove računarske aplikacije koje će biti kvalitetnije, produktivnije, lakše za korišćenje i koje će više odgovarati vašim zahtevima i potrebama.

    Prema Vašim zahtevima i potrebama možemo Vam kreirati odgovarajuće nove računarske aplikacije ili poboljšati postojeće. Za sva dodatna pitanja i informacije oko kreiranja ili poboljšanja računarskih aplikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

 

ODRŽAVANJE I PODRŠKA

    Da bi programi pravilno radili potrebno ih je održavati. Ako pri radu sa programom naiđete na problem potrebna vam je pomoć.

    Za sve računarske aplikacije iz naše ponude nudimo održavanje i podršku. Da bi računarski program zadovoljavao projektovane karakteristike potrebno je da bude održavan, odnosno da se u računarski program implementiraju promene nastale npr. promenom određenih zakona i propisa. Takođe, kroz održavanje se vrši ispravljanje grešaka, poboljšanje performansi, prilagođavanje promenjenom okruženju, vrši optimizacija računarskog programa. Ovim dobijate da vaš program i više godina od instalacije i puštanja u rad radi korektno, nije zastareo, zadovoljava vaše potrebe i ne usporava vas u poslovanju.

    Kroz podršku (pomoć pri radu) u svakom trenutnu možete računati da ćemo vam pomoći da rešiti nastale probleme u radu sa računarskim programom. Pomoć vam možemo pružiti putem telefona, putem e-mail-a, dolaskom u prostorije vaše firme ili daljinskim pristupom računaru u vašoj firmi.

 

održavanje i podrška
 
CENOVNIK

Prikaz cena licenci i cena mesečnog održavanja nekih karakterističnih računarskih aplikacija.

Obračun
zarada

Kontrola
vozila

Finansijsko
knjigovodstvo

Osnovna
sredstva

Overavanje
Merila

Zdravstveni
kartoni

Napomena: Agencija HEXA nije u sistemu PDV-a
 
KONTAKT

HEXA - Agencija za izradu računarskih programa i računarski inženjering

 

Dula Karaklajića 29, 11550 Lazarevac, Srbija

+381 (0)63/554-187

agencijahexa@gmail.com

 

kontakt

Polja sa * su obavezna